Психічний розвиток дітей від двох до трьох років

На третьому році життя діти стають самостійнішими. Продовжує розвиватися наочна діяльність, ситуативно-ділове спілкування дитини з дорослим, удосконалюється сприйняття, мова, початкові форми довільної поведінки, ігри, наочно-образне мислення. Розвиток наочної діяльності пов'язаний із засвоєнням культурних способів дії з різними предметами. Розвиваються дії співвідносять і гарматні. Уміння виконувати гарматні дії розвиває довільність, перетворюючи натуральні форми активності в культурні на основі пропонованої дорослими моделі, яка виступає в ролі не тільки об'єкту наслідування, але і зразка, регулюючого власну активність дитини. В ході спільної з дорослими наочної діяльності продовжує розвиватися розуміння мови. Слово відділяється від ситуації і набуває самостійного значення. Діти продовжують освоювати назви навколишніх предметів, вчаться виконувати прості словесні прохання дорослих в межах видимої наочної ситуації. Кількість слів, що розуміються, значно зростає. Удосконалюється регуляція поведінки в результаті звернення дорослих до дитини, яка починає розуміти не тільки інструкцію, але і розповідь дорослих. Інтенсивно розвивається активна мова дітей. До трьом рокам вони освоюють основні граматичні структури, намагаються будувати прості пропозиції, в розмові з дорослими використовують практично всі частини мови.

До кінця третього року життя мова стає засобом спілкування дитини з однолітками. У цьому віці у дітей формується новий вигляд діяльності: гра, малювання, конструювання.

Гра носить процесуальний характер, головну в ній дію. Воно здійснюється з ігровими предметами, наближеними до реальності. В середині третього року життя з'являються дії з предметами-заступниками.

Поява власне образотворчої діяльності обумовлена тим, що дитина вже здатна сформулювати намір зобразити який-небудь предмет.

До третього року життя удосконалюються зорові і слухові орієнтування, що дозволяє дітям безпомилково виконувати ряд завдань: здійснювати вибір 2-3 предметів формою, величині і кольору, розрізняти мелодії, співати.

Удосконалюється слухове сприйнятті, перш за все фонемний слух. До трьом рокам діти сприймають всі звуки рідної мови, але вимовляють їх з великими спотвореннями. Основною формою мислення стає наочно-дієва. Її особливість полягає в тому, що що виникають в житті дитини проблемні ситуації вирішуються шляхом реальної дії з предметами.

Завершується ранній вік кризою трьох років. Дитина усвідомлює себе як окрема людина, відмінна від дорослого. У нього формується образ Я. Крізіс часто супроводиться рядом негативних проявів: негативізмом, упертістю, порушенням спілкування з дорослими. Криза може продовжуватися від декількох місяців до двох років, але його може і не бути.

Ефімова Ірина, 27 років, психолог

Сайт: Мій Малюк

Джерело: Мій Малюк

  • Реклама

  • Схожі статті: